Dovolená s dětmi nebo krátká chvíle?
Zeptejte se nás, mnoho tipů víme a kam s dětmi poradíme!

Nevíte kam na výlet s dětmi?
Máme tipy na výlety v Čechách i na Moravě!

Dovolená v Čechách nebo na Moravě?
Dáme Vám plno tipů na různé kategorie ubytování!

Úvodní strana - Rady a tipy - Zábava a dovolená s dětmi - Kam s dětmi v Praze

Kam s dětmi v Praze

Kam s dětmi v Praze

Chystáte se s rodinou strávit s dětmi víkend v Praze a rádi byste jim našli nějakou prima zábavu? Nebo chcete ratolestem ukázat a předvést historické památky, o kterých se možná již učily ve škole? Seznamte se s historií města Prahy a vyberte si, které z monumentů navštívíte ...

PRAHA SOUČASNOST

Praha je hlavní a současně největší město České republiky a 14. největší město Evropské unie a je naší nejvýznamnější městskou památkovou rezervací.  Leží mírně na sever od středu Čech a rozkládá se na obou březích řeky Vltavy a na přilehlých svazích, návrších a terasách. Od roku 1992 je historické jádro Prahy o rozloze 866 hektarů zapsáno do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Je správním centrem Středočeského kraje, ale jako samostatný kraj není jeho součástí.   
Praha je hlavním městem České republiky a velkým střediskem průmyslu, obchodu, dopravy, kultury a vzdělanosti. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších organizací a firem. Sídlí zde prezident republiky, vláda, ústřední státní orgány a vrchní soud. Dále je však sídlem i mnoha dalších institucí, politických stran, náboženských i jiných sdružení, firem a organizací. Mnoho cizích států má v Praze svá vyslanectví. 
V současné době zde žije více než 1 230 000 obyvatel, ve všední dny však tento počet narůstá díky velkému množství lidí dojíždějících do Prahy za prací zejména ze Středočeského kraje. V hlavních turistických sezonách bývá v Praze denně až 100 000 zahraničních turistů, kteří přijíždějí především za krásami historického centra.

VZNIK NÁZVU 

Od roku 1920 je oficiálním názvem města Hlavní město Praha, předtím od roku 1784 Královské hlavní město Praha. Vznik  jména P raha není přesně    historicky doložen. Podle V. V. Tomka (Pražské židovské pověsti a legendy, 1995) a podle V.  Cibuly (Objevujeme Prahu, 1988) se město původně   jmenovalo Mezigrady, neboť se prostíralo mezi Vyšehradem  a Pražským hradem. Jméno Praha se tradičně odvozuje od slova práh. Historici obvykle tvrdí, že Praha je pojmenována po  říčním prahu či jezu, který se nacházel někde na místě dnešního Karlova mostu. Přes tento brod přecházeli lidé přes řeku.  Protože se město začalo rozrůstat právě nad tímto brodem, tedy prahem v řece, bylo nazváno Praha. Pověst o založení  Prahy název vysvětluje tím, že kněžna Libuše nechala založit město tam, kde osadník uprostřed lesa tesal práh ke svému  srubu. Pojmenování bývá spojováno také s pražením - obilí, kovů nebo lesa, nebo s vyprahlém návrší, na kterém byl postaven Pražský hrad.

HISTORIE

O nejstarším osídlení pražské kotliny se dovídáme z archeologických vykopávek, kdy  byly odkryty např. hroby keltských válečníků. Vykopávky dokládají, že je tato kotlina osídlena již 5 tisíc let. Před více než 1000 lety bylo přemyslovskými knížaty vybudováno nové sídlo – Pražeský hrad a později byl vystavěn Vyšehrad. Jako historická metropole Čech byla v minulosti sídelním městem českých knížat a králů a římsko-německých císařů. Protože tudy vedly významnbé evropské obchodní cesty, přicházeli sem i obchodníci ze vzdálených zemí. Podhradí a tržní osady se tak později proměňovaly v město. V roce 1918 se Praha stala hlavním městem samostatné Československé republiky. Do dnešní podoby se Praha vyvíjela jedenáct století.

PAMÁTKY

Již od středověku měla Praha pověst jednoho z nejkrásnějších měst na světě a byly jí dávány přívlastky „zlatá“, „stověžatá“, „koruna   světa“,„kamenný sen“.
Jádro města se rozkládá na obou březích řeky Vltavy a tvoří je 6 částí, kdysi samostatných měst, v 18. století sjednocených. Jsou to: Staré Město, Josefov (dochovaná část bývalého Židovského Města - dnes součást Starého Města), Nové Město, Malá Strana, Hradčany a Vyšehrad. Zde je také soustředěno největší množství památkových objektů, muzeí a galerií.

Kam za památkami:

1. Karlův most
Roku 1357 dal císař Karel IV. postavit nový kamenný most, který byl dokončen v roce 1402. Jde o nejstarší, nejznámější a nejnavštěvovanější dochovaný pražský most a propojuje Staré Město s Malou Stranou. Karlův most nahradil předchozí Juditin most, stržený roku 1342 při jarním tání ledů. Stojí přes řeku Vltavu v Praze a je druhým nejstarším dochovaný mostem v České republice. Most je 516 metrů dlouhý a 9,5 metrů široký, výška vozovky je 13 m nad normální hladinou. Je tvořen šestnácti oblouky.  Zdobí jej 30 skulptur nejlepších sochařů své doby ( nichž většina pochází z období 1706-14 ). Byl vybudován z pískovcových kvádrů pod dohledem známého geniální stavitele Petra Parléře.
V 19. století po mostě jezdila koňská tramvaj, kterou později nahradila elektrická dráha a autobusy. Od roku 1965 je most pouze pro pěší.
Na Karlově mostě stojí tři věže, ze kterých se naskýtá překrásný výhled nejen na samotný most, ale i na Pražský hrad. Na Malé Straně jsou to větší a menší Malostranské mostecké věže. Na druhé straně pak Staroměstská mostecká věž, ve které je možné shlédnout krátký 18-ti minutový film o Karlově mostě.

2. Pražský hrad
Pražský hrad je nejvýznamnější český hrad (původně raně středověké hradiště) stojící na skalnatém ostrohu nad řekou Vltavou v centru Prahy. Je považován za symbol města i České republiky.Více než 1200 let je politickým centrem českého státu Byl odedávna sídlem českých panovníků, knížat, později králů a nyní v něm od roku 1918 sídlí prezident republiky. Nejstarší jádro hradu však slouží hlavně turistům. Byl založen v 9. století a rozkládá se na ploše 570 dlouhé a 130 metrů široké, díky čemuž je podle Guinessovy knihy rekordů největším starobylým hradem na světě. 
Jeho součástí je mnoho historických budov včetně Katedrály sv. Vítakapli svatého Václava., což jsou tradiční místa korunovací českých králů i jejich posledního odpočinku. Zde jsou i uloženy korunovační klenoty. Nejcennější z nich, Svatováclavská koruna, pochází z doby Karla IV.  V areálu se nachází několik pěkně udržovaných zahrad, jenž nabízí nádherné výhledy na historické centrum města. Od historicky nejcennější Královské zahrady ho dělí Jelenní příkop. Součástí areálu je také malebná Zlatá ulička.
Pěkný výhled na Prahu je z Hradčanského náměstí, kam vedou Nové zámecké schody. Vstup do hradního areálu ze všech stran střeží hradní stráž.
Nedaleko Pražského hradu si určitě nenechte ujít procházku malou  čtvrtí Nový svět, která má úzké uličky plné malebných zákoutí a kouzelných domků. Původně zde bydleli chudší obyvatelé Prahy, nyní je pro své kouzlo oblíbené mezi umělci, kteří zde čerpají inspiraci.

3.  Zahrady Pražského hradu
Pražská hrad obklopují větší či menší okrasné zahrady, které jsou ideální pro procházky rodin s dětmi, zamilované páry nebo pro turisty, jež hledají klidné místo pro odpočinek v pražské metropoli. Zahrady vznikaly v různých obdobích, každá z nich má tedy odlišný koncept a je svým způsobem unikátní. Zahrady jsou často doplněny o historické stavby, sochy, kašny a fontány, lavičky pro posezení apod. V areálu Pražského hradu se nachází celkem sedm překrásných zahrad,
z nichž pět je veřejně přístupných. Zatímco severní zahrady patří mezi historicky nejcennější, z jižních zahrad je kouzelný pohled na histo-rickou část města.
Největší z nich je Královská zahrada, která byla založena roku 1534 Ferdinandem I. Habsburským. Postupně vykoupil od majitelů starší vinice za roklí potoka Brusnice a v tomto prostoru začala vznikat renesanční zahrada, později proslulá botanickými raritami a exotickými rostlinami ze vzdálených zemí. Od počátku byla zahrada doplňována řadou staveb sloužících zábavě dvorské společnosti. Do ní se dostanete vchodem z ulice U Prašného mostu, a nebo východní branou u Královského letohrádku (Belvedéru). Ten je společně s Míčovnou a Lvím dvorem
(kde se za Rudolfa II. chovali lvi) perlou této zahrady. V zahraděs renesančními i barokními prvky vás okouzlí stoleté stromy dovezené z ciziny. Od pražského hradu ji dělí hluboký Jelení příkop, který je stejně jako všech pět zahrad bezplatně přístupný.
Mezi jižní zahrady patří Rajská zahrada, zahrada Na Valech a Herigovská zahrada. Všechny tři jsou vzájemně propojeny a nabízí z několika vyhlídkových teras překrásné pohledy na Prahu. Nejhezčí procházka je zde odpoledne a v podvečer.
Malým klenotem je celoročně přístupná zahrada Na Baště ve stylu italských a japonských zahrad. Tu najdete u vstupu do Španělského sálu.

4.Trojský zámek
Zámek Troja (známý též jako Trojský zámek) je barokní stavba v pražské městské části Troja v bezprostřední blízkosti Pražské zoologické zahrady (západním směrem) a je jedním z nejkrásnějších barokních zámků ze 17. století v Čechách.  Nachází se na pravém břehu řeky Vltavy. Hlavní sál zámku zaujme rozsáhlou freskovou výzdobou na téma vítězství Habsburků nad Turky u Vídně a vede z něj velkolepé dvojramenné schodiště vyzdobené sochami přímo do rozsáhlého a pěkně udržovaného francouzského parku s terakotovými vázami. V jeho areálu se nalézá také několik hospodářských stavení, včetně konírny, a také vinotéka, inspirovaná přilehlou vinicí svaté Kláry (severním směrem). Objekt zámku je obklopen rozsáhlou zámeckou zahradou s mnoha okrasnými i ovocnými stromy a malým přírodním bludištěm. Uprostřed parku je kašna s vodotryskem a na jeho okraji je ukryto zahradní bludiště. Zámek (v majetku hl. m. Prahy) je včetně zahrady otevřen pro veřejnost, jsou zde vystaveny sbírky českého malířství 19. století. 
Zámek vybudoval v letech 1679–1685 hrabě Václav Vojtěch ze Šternberka jako své letní sídlo a pobýval zde se svou chotí Klárou a dcerou. Autory projektu byli Giovanni Domenico Orsi a později Jean Baptiste Mathey, stavitelem byl Silvestro Carlone. V roce 1685 byla založena přilehlá zahrada a roku 1697 byla postavena terasa a hospodářské hospodářské budovy v okolí zámku.

5. Staroměstské náměstí
Staroměstské náměstí (dříve také Velké náměstí, lidově pak Staromák) v Praze, centrum Starého Města a historického jádra velkoměsta vůbec. Rozkládá se na ploše více než 9000 m² a vede přes něj královská cesta.
Na Staroměstském náměstí si kromě orloje rozhodně nenechte ujít ani výstup na věž Staroměstské radnice, ze které je pěkný výhled na celé náměstí.  Kromě toho uvidíte Husitský kostel sv. Mikuláše na Starém Městě, chrám Matky boží před Týnem a v dálce můžete spatřit i Pražský hrad. Celé náměstí navíc obklopují malebné stříšky pražských domů, kde můžeme najít románské a gotické základy. Na nich stojí renesanční, barokní a rokokové domy. Týnský chrám, palác Kinských, dům „U kamenného zvonu“ a další pozoruhodné stavby  lemují náměstí. Uprostřed Staroměstského náměstí stojí pomník mistra Jana Husa. 
Na jihovýchodní straně Staroměstského náměstí se nachází Staroměstská radnice s Orlojem. Ten vytvořil na počátku 15. století hodinář Mikuláš z Kadaně podle návrhu Jana Šindela; pověst přisuzující jeho autorství mistru Hanušovi je historickým omylem. Památka každý den přiláká tisíce turistů. Váže se k němu řada legend a tajemství, například není jasné, kdy přesně se na něm objevily sošky dvanácti apoštolů. Ve své historii zažil orloj slávu, ale i katastrofy. Mnohokrát byl opravován, naposledy v roce 2005. Samotná radnice je vystavěna v gotickém slohu s kruhovými okny a lomenými oblouky.

6.  Staronová synagoga       
 Jedna z nejstarších synagog v Evropě, která se stále používá k náboženským obřadům. Staronová synagoga je svým způsobem unikátní – jedná se o poslední zachovalou výspu někdejší středověké židovské čtvrti v Praze. Vznikla někdy ve druhé polovině třináctého století, ještě na původních náplavkách Starého města pražského (v průběhu 13. století došlo ke zvýšení úrovně Starého města o 1–3 m jako součást protipovodňového opatření). Dříve se zvala Novou, protože v dnešní ulici Dušní existovala Stará synagoga. Později byla vystavěna synagoga nazvaná Nová škola a tak vznikl název Staronová synagoga. V historických materiálech se setkáváme též s názvem Velká škola. Ke vzniku synagogy se váže i vznik židovského hřbitova Židovská zahrada, na Novém městě pražském. Synagoga se postupně stává centrem Židovského města. 

7. Petřínská rozhledna
Petřínská rozhledna patří mezi nejznámější a nejvyhledávanější místa v Praze. Zamíří sem snad každý turista i Pražan. Je také jednou z výrazných dominant Prahy. Petřínská rozhledna byla postavena v souvislosti s pořádáním Zemské jubilejní výstavy v Praze v roce 1901. Petřínská rozhledna je volnou, pětkrát menší kopií pařížské Eiffelovy věže.


8. Vyšehrad
Vyšehrad patří mezi nejvýznamnější místa české historie, mezi kolébky českých politických i kulturních dějin.
Jde o  historické opevnění na skále nad pravým břehem řeky Vltavy v Praze 2. Vyšehrad vznikl jako knížecí hradiště ve druhé polovině 10. století. Koncem 11. století tady sídlil první český král Vratislav I., který se sem z důvodu sporů se svým bratrem Jeronýmem, pražským biskupem, přestěhoval z Pražského hradu. Dnes je tento významný symbol dějin českého národa vyhledávaným turistickým místem, který návštěvníkům nabízí mnoho historicky cenných památek, jedinečný výhled na Prahu a Vltavu a také poetické procházky.

Petřínská rozhledna v Praze
Trojský zámek v Praze
Vyšehrad v PrazeDalší zajímavé články na Cestuj s dětmi.czTipy na zábavu

Hravé peklo

Město: Písek

Kláštery Český Krumlov

Město: Český Krumlov

Zrcadlový labyrint

Město: Praha

Mercuria Laser Game

Město: Praha

Krokodýlí ZOO Praha

Město: Praha
last minute

Hotýlek u hraběte Harracha

U nás vždy najdete zvýhodněné pobyty! Přijďte vyzkoušet naše moderní wellness. PRO VÁŠ KLID JE NAŠE SPA & RELAX POUZE PRO HOTELOVÉ HOSTY! U NÁS ŠPATNÉ POČASÍ NEŘEŠÍTE. Čeká Vás pohoda, čistý horský vzduch a výborná kuchyně.

Naše tipy

Pohádková usedlost Lovětín - soukromá rezidence

Pohádková usedlost Lovětín - soukromá rezidence - druhým názvem " u devíti andělů" je rekonstruované vesnické sídlo v nádherné krajině jižních Čech . Nabízíme ubytování s pěknými pokoji, restauračním provozem, barovým provozem, wellness.

zobrazit

Landal Marina Lipno

Ubytování na Lipně v Landal Marina Lipno je spojení krásné přírody, kvalitního ubytování a velké množství aktivit přesně stvořené pro Vaši dovolenou. Apartmány pro 2 - 10 osob.

zobrazit

Wellness Hotel Astra

Wellness Hotel Astra Superior 3* je rodinný hotel v samotném srdci Krkonoš - ve Špindlerově Mlýně. Nabízíme dvou, tří, čtyř a pětilůžkové pokoje a apartmány vhodné pro rodiny. V hotelu je nový dětský koutek s posezením pro rodiče.

zobrazit

Pension Věra

Luxusní horská chalupa v krkonošském stylu, ve známem rekreačním středisku Malá Úpa. Chalupa je blízko lesa, s krbovými kamny, venkovním BAZÉNEM a výhledem na nejvyšší horu ČR Sněžku a Černou horu. Celková kapacita 16 lůžek.

zobrazit

Muzeum fantastických iluzí

Nejzábavnější muzeum v Praze! Fascinující svět neskutečných optických klamů. Perfektní zábava pro všechny bez rozdílu věku. Jedinečný zážitek a super fotky. Více jak 100 interaktivních zábavných exponátů. Největší muzeum trikových iluzí v Praze.

zobrazit

Hotel Na Jezeře***

Hotelový areál Na Jezeře, v malebném koutu jižních Čech v rekreační oblasti Lipenské přehrady, je určen k celoročnímu provozu. Překrásný výhled na Lipenskou přehradu a vstup z udržované pláže do vody láká hosty k vodním radovánkám.

zobrazit

Redakční a publikační systém cmscore.cz

Počet zobrazených stránek za posledních 30dnů: 133201

Cestujsdetmi.cz | Copyright © 2010 - 2021

FB