Dovolená s dětmi nebo krátká chvíle?
Zeptejte se nás, mnoho tipů víme a kam s dětmi poradíme!

Nevíte kam na výlet s dětmi?
Máme tipy na výlety v Čechách i na Moravě!

Dovolená v Čechách nebo na Moravě?
Dáme Vám plno tipů na různé kategorie ubytování!

Úvodní strana - Rady a tipy - Děti a zdraví - První pomoc nejen u dětí - část II.

První pomoc nejen u dětí - část II.

První pomoc nejen u dětí - část II.

Řekneme Vám, jak správně a účelně poskytnout první pomoc a to nejen dětem! Osvěžíte si pamět a zároveň se možná dozvíte nové a moderní postupy v poskytování první pomoci. Uvědomme si důležitost správného poskytnutí první pomoci a opakujme si čas od času její hlavní zásady. Můžeme tak zachránit život nejen našim blízkým, ale třeba i my sami jednou budeme potřebovat někoho, kdo se vyzná.

První pomoc nejen u dětí - část II.

Anafylaktický šok a alergie

Alergie

(alergen – léky, hmyz, inhalace, potraviny, zvířata, …)   
- jedná se o nadměrnou imunitní odpověď organismu na cizorodou látku (alergen)   
- může se objevit i s časovým odstupem
- u astmatu těžká dušnost

postup při ošetření
- odstranění působení alergenu
- protialergické léčivo
- dle nutnosti KPCR
- volání ZZS

Anafylaktický šok

- akutní stav vznikající v důsledku přecitlivělosti (alergie) organismu k některým cizorodým látkám
alergické reakce (příznaky) podle stupně závažnosti

1. kožní reakce – zarudnutí, kopřivka, nosní sekrece, pocit na zvracení, průjem
2. otok v dýchacích cestách, pokles TK, pulz zrychlený, někdy nepravidelný
3. rozvoj anafylaktického šoku – těžká dušnost, otok hrtanu, křeče, poruchy vnímání, bezvědomí
4. náhlá zástava krevního oběhu a dechu

postup při ošetření
- přivolání ZZS
- zabránění dalšímu působení alergenu, přiložení studeného obkladu v oblasti krku
- možno zprostředkovat podání protialergického léčiva pokud jej pacient používá + protišoková opatření

Astma Bronchiale

- chronické zánětlivé onemocnění dýchacích cest
- astmatický záchvat – porucha průchodnosti dýchacích cest na podkladě stažení svaloviny průdušek s otokem
sliznice

příčiny onemocnění 
- genetická dispozice
- zvířecí alergeny, roztoči, plísně, pyly, potraviny
- profesní alergeny

příčiny záchvatu 
- strach, stres, změny teplot, fyzická zátěž, infekce dýchacích cest

příznaky
- dušnost, pocit tísně, neklid
- pomalé dýchání s namáhavým výdechem
- dráždivý kašel
- rudý obličej s přechodem do cyanózy
- útržkovitá řeč, zvýšený pulz postup při ošetření
- uvolnit dýchací cesty – rozepnout oděv, čerstvý vzduch, odstranění alergenu

- poloha v sedě či polosedě s možností opěry- pokud pacient má, aplikovat lék ve spreji nebo inhalátoru – nedojde-li ke zlepšení opak. po 10 min. max. 3x- v klidu pomalu dýchat s prodlouženým výdechem  přivolání ZZS

Traumatická poranění

- představují širokou škálu traumat, která mohou být spojena s poškozením orgánů
- poranění hlavy a mozku, hrudníku, břicha a pánve, páteře a míchy

příznaky
- bolest nebo zhmožděnina v místě poranění
- pohmatová citlivost
- možná patrná deformace a zhmoždění nebo krvácení
- selhávání životních funkcí
- zaujímání úlevové polohy
- aj.

postup při ošetření
- okamžité přivolání ZZS
- úlevová poloha např. v polosedě, možná protišoková opatření
- kontrola životních funkcí
- dle potřeby zahájit KPR
- nepodávat nic jíst, pít ani kouřit, žádné léky
- minimalizace pohybu
- zaklíněná cizí tělesa nevyjímat
- nedotýkat se vyhřezlých útrobních orgánů
- možné ošetření vnějších poranění

Poranění páteře a míchy

- závažná poranění často spojená s poraněním hlavy nebo hrudníku
- poranění páteře vzniká přetížením mechanické odolnosti páteře 
- poranění míchy představuje nejzávažnější komplikaci, je způsobeno zejména luxací nebo zlomeninami obratlů a ve 20 – 25% úrazů vzniká v důsledku neadekvátně poskytnuté PP – příznaky poranění jsou zastřeny původním zraněním, nedostatečná imobilizace páteře při vyprošťování, snímání přilby, neopodstatněné uložení do stabilizované polohy, aj.

příčiny
- dopravní nehody, zejména motonehody
- pracovní úrazy – pády z výšek, závaly, pády předmětů
- úrazy při sportech, zejména vodních – např. skoky do mělké vody

příznaky
- porucha hybnosti a citlivosti končetin
- porucha hybnosti svěračů, porucha dýchání

postup při ošetření
- přivolání ZZS
- zhodnotit stav vědomí, dle potřeby KPR
- nesnímat helmu
- neprovádět velký záklon hlavy
- neuvádět do stabilizované polohy
- stabilizace krční páteře v ose
- maximální minimalizace manipulace

Epileptický záchvat

- záchvat způsobený onemocněním zvaným epilepsie
- může mu předcházet tzv. „AURA“ – předzvěst zraková, sluchová, psychická, senzitivní, …
- 2 druhy záchvatů
- PETIT MAL (parciální) – záškuby určitých svalových vrstev, není zde ztráta vědomí, u dítěte je typická tzv. „absence“, kde se dítě upřeně zahledí a nevnímá okolí
- GRAND MAL (generalizovaný) – bezvědomí, pád na zem, tonicko – klonické křeče, pomočení, pokousání, pěna u úst, cyanóza

postup při ošetření
- přivolání ZZS – zejména u GM
- chránit nemocného před poraněním (držení hlavy při křečích)
- odstranit z okolí nebezpečné předměty
- uvolnit těsnící oděv
- v žádném případě nevytahovat jazyk z úst postiženého, neotvírat násilím ústa
- zapadnutí kořene jazyka zde nehrozí
- nesnažit se mechanicky zabránit křečím, čekat až pominou
- sledovat čas záchvatu
- kontrolovat postiženého do příjezdu ZZS, dle potřeby protišoková opatření, KPR
- po odeznění záchvatu nemocný usíná, může být zmatený, neklidný, agresivní, mít amnézii – informovat jej o
situaci

Další více či méně závažné stavy

Tonutí

- postiženého vyneseme z vody
- vodu v plicích nevyléváme
- v případě zástavy dechu zahájíme KPR, včetně umělého dýchání
- ihned přivoláme ZZS
- zajistíme vyšetření u lékaře i v případě, že k bezvědomí nedošlo – hrozí s odstupem několika hodin otok plic

Akutní zánět slepého střeva

- bolest nejčastěji začíná v oblasti pupku, dále se stěhuje šikmo do pravého podbřišku; zvýšená teplota, zvracení
- ošetření – úlevová poloha, přivolání ZZS, nejíst, nepít

Diabetes mellitus (cukrovka)

– chronické onemocnění metabolizmu glukózy

příčina
- nezjištěný DM, vynechání dávky inzulinu nebo špatné dávkování, stres, srdeční příhody, infekce, nedostatečný příjem potravy, fyzická zátěž, vyčerpání, alkohol, podání nadměrné dávky inzulinu
příznak
- acetonový zápach, silná žízeň, únava, teplá, suchá kůže, slabost, nauzea, hluboké dýchání, nadměrné močení, při neléčení dochází k bezvědomí

postup ošetření
- přivolání ZZS, při vědomí podání cukru či slazených nápojů, protišoková opatření
- možno aplikovat glukagon – má-li jej pacient k dispozici
- pátrat po průkazu diabetika

Rány

- vyčištění, desinfekce, sterilní krytí, odborné ošetření, šití nejpozději do 6 hodin

Puchýře

- nestrháváme, desinfikujeme, sterilně kryjeme

Křeče

- opatrné propnutí stažených svalů, masáž

pozor na febrilní křeče – u dětí do 3 let závažný stav !!
- při náhlém vzestupu tělesné teploty
- nutnost snížení horečky chlazením (sprchování, studený zábal) nebo léky, snížení teploty v místnosti
- zajištění průchodnosti dýchacích cest
- přivolání ZZS, v průběhu křečí chránit před úrazem

Podvrtnutí kloubu
- při nepřirozeném pohybu
- chladíme, elastické obinadlo, fixace, klid
- vymknutí kloubu – znehybnění v úlevové poloze, volání ZZS

Poranění oka

- oko je velmi citlivý orgán, proto jsou všechna zranění nebezpečná
- z oka nic nevytahujeme, pouze zajistíme výplach sterilním roztokem či pitnou vodou
- sterilně kryjeme obě oči (znehybnění) a zajistíme transport k očnímu lékaři

Zánět hrtanu - laryngitida

- zánět hrtanu, který probíhá samostatně nebo častěji jako součást zánětu horních cest dýchacích - vyskytuje se u dětí kolem 3 – 4 let věku

- příčinou jsou nejčastěji akutní virové infekce

příznaky
- zvýšená teplota
- 1 – 2 dny zvýšená tělesná teplota, rýma, mírná bolest v krku
- náhlý začátek, v noci dramatický
- kašel krátký, suchý štěkavý
- hlas setřelý, chraptivý, až ztráta hlasu
- sípavé, hlasité a usilovné dýchání – zduření hrtanu může způsobit až dušení
- dítě volně polyká

postup při ošetření
- zajištění studeného vzduchu, v zimě otevřít okno, v létě mrazicí box
- studený obklad na krk
- na postýlku zavěsit vlhké prostěradlo nebo udělat stan
- vyhledat lékařskou pomoc nebo volat ZZS

Zánět příklopky hrtanové - epiglotitida 

- život ohrožující bakteriální zánět příkopky hrtanové (Haemophilus influenzae)
- zduření, zejména u malých dětí, způsobuje zúžení vstupu do hrtanu a následné dušení
- postiženy jsou předškolní a školní děti

příznaky
- rychlý vývoj během několika hodin
- horečka přes 39 °C
- velká bolest v krku
- dítě odmítá stravu, nepolyká ani sliny, vytékají mu volně z úst
- vynucená poloha, dítě sedí v předklonu, je nápadně klidné, vypadá nemocně
- dítě se bojí zakašlat pro bolest v krku
- dítě mluví opatrně a tiše (kvůli bolestivosti)
- dýchání je opatrné a povrchní

postup při ošetření
- volat ZZS
- zajistit přísun studeného vzduchu – např. otevření okna
- nechat dítě sedět v předklonu nebo chovat v poloze v sedě
- pozor – dítě nepokládat na záda – hrozí riziko udušení !
- možnost očkování kojenců

Doporučené vybavení lékárny První pomoci

neexistuje právní předpis, který by definoval obsah lékárny PP   
- sterilní obvazy různých velikostí
- trojcípý šátek
- elastické obinadlo
- náplast hladká
- náplast polštářková
- obinadlo škrtící
- sterilní čtverce různých velikostí – raději více
- resuscitační roušky – více kusů
- latexové rukavice – raději více párů
- nůžky
- peroxid vodíku
- jiná desinfekce
- léky dle vlastního uvážení
- pinzeta
- pinzeta na klíšťata

Resuscitace u dospělých - postup KPCR

 KPCR = Kardiopulmocerebrální resuscitace

postup
- zajistíme bezpečí pro sebe a pro postiženého
- kontrola stavu vědomí – oslovíme, zatřeseme postiženým za ramena
- nereaguje, neodpovídá – voláme ZZS
- uvolníme postiženému dýchací cesty záklonem hlavy a zvednutím brady (pozor u podezření na poranění krční páteře – v takovém případě pouze předsuneme dolní čelist)
- kontrola přítomnosti normálního dýchání – sledujeme zvedající se hrudník (možno přiložit i ruku na hruď) – lapavé dýchání není považováno za normální !
- pokud není dýchání přítomno či je nedostatečné zahájíme srdeční masáž – na středu hrudníku, stlačení 4 – 5 cm hluboké, frekvence 100 stlačení / 1 minuta ( 2x za vteřinu) – odhalený hrudník (neprovádět masáž přes oděv – kostice apod.)
- provedeme 30 stlačení hrudníku a následně zakloníme hlavu, ucpeme nosní dírky a provedeme 2 umělé vdechy
- pokračujeme do doby než pacient začne normálně dýchat či do příjezdu ZZS a převzetí pacienta nebo do úplného vyčerpání zachránce
- v případě, že to nelze nebo zachránce nechce provádět dýchání z plic do plic, je přípustné provádět pouze srdeční masáž – u dětí vždy dýchat !kontrola vědomí – nereaguje – záklon hlavy, zvednutí brady – nedýchá – 30 stlačení hrudníku – 2 vdechy

Resuscitace u dětí - postup KPCR

- před začátkem kompresí hrudníku provedeme 5 úvodních vdechů
- záklon hlavy možno provést podložením ramínek např. oděvem
- ! nelze provádět pouze srdeční masáž !
- menší objem vzduchu
- komprese provádíme u kojenců (do 1 roku) dvěma prsty, u dětí jednou rukou
- poměr vdechů a kompresí zůstává nezměněn ( 30 stlačení - 2 vdechy )
- ZZS voláme po 1 minutě provádění KPCR

Kdy nezahajovat KPCR
- jsou-li přítomny jasné známky smrti
- posmrtné skvrny
- posmrtná ztuhlost
- mrtvolný zápach

Obecné zásady jednání při dopravních nehodách

Stanete-li se účastníkem nebo svědkem dopravní nehody, obvykle je to pro všechny zúčastněné velký šok a   psychická zátěž. Proto je vhodné mít v hlavě jasnou představu co dělat a na co si dát pozor.

Modelová situace – Vážná dopravní nehoda se zraněním osob

1. Zachovejte klid a nepropadejte panice. Zorientujte se v prostoru, ve kterém se nacházíte. Rychlým pohledem okolo sebe zhodnoťte celkovou situaci.
2. Zjistěte, zda jste schopen se hýbat a opustit prostor (vozidlo). Nalezněte místo, kudy budete moci vozidlo opustit. Nezapomeňte si obléci reflexní vestu.
3. Pokud běží motor a máte v dosahu klíček zapalovaní, vypněte motor. Pokud necítíte unikající benzín, zapněte varovná světla.
4. Co nejdříve označte viditelně místo dopravní nehody (výstražný trojúhelník, zapnutí varovných světel. Chráníte tak zejména sami sebe, ale i ostatní.
5. Zjistěte stav osob, které s vámi cestovali ve vozidle, zda jsou při vědomí, zda komunikují, stav jejich zranění, zda jsou schopni se hýbat. Mluvením se je snažte uklidnit.
6. Pomozte ostatním, kteří jsou schopni opustit vozidlo a pokud máte k dispozici další reflexní vesty, oblečte jim je. Všechny osoby nasměrujte mimo
dopravní rizikový prostor, do přiměřené vzdálenosti v protisměru jízdy od havarovaného vozidla mimo vozovku (za svodidla).
7. Využijte své organizační schopnosti k zajištění místa nehody a pomoci zraněným – pokud je to možné poproste ostatní nezraněné nebo lehce zraněné, aby vám pomohli, rozdělte úkoly.

8. Přivolejte pomoc. Tísňová linka záchranné služby – 155, hasiči – 150, policie – 158, nebo centrální číslo 112.
9. Při komunikaci s dispečerem mluvte klidně a srozumitelně, uveďte:
- jméno a příjmení,
- popište co nejpřesněji místo, kde se nacházíte (silnice z X do Y + jméno nejbližší obce, kterou víte, kilometrovník, pokud nevíte přesné místo, tak
alespoň orientační záchytné body v krajině (silo, kostel, železnice, skály, apod.). Ve městě uveďte jméno ulice a číslo domu v blízkosti.
- Formulujte, co se stalo: dopravní nehoda vozidla se zraněním nebo srážka dvou vozidel atp.,
- celkový počet zúčastněných osob, počet zraněných s přibližným rozlišením zranění (vážně zranění), např. 5 osob celkem, 2 vážně zranění,
- odpovězte co nejpřesněji na další otázky dispečera a řiďte se jeho pokyny.
10. Poskytněte základní první pomoc zraněným osobám, jako první se snažte zajistit základní životní funkce (krevní oběh, dýchání, vědomí) – využijte lékárničku.
11. Pokud to není bezpodmínečně nutné k zajištění bezpečnosti (např. hrozba požáru), nehýbejte s osobami s podezřením na zranění páteře.
12. Do příjezdu záchranných složek oživujte zraněné, s ostatními se snažte komunikovat, aby neupadli do šoku. Případně pomozte zvířatům, která byla účastníky nehody.
13. Pokud to umožňuje situace, zajistěte majetek proti jeho dalšímu poškození nebo krádeži.
14. Zajistěte svědky, stopy (důkazy), které by mohly vést k vyšetření příčiny vzniku nehody.

Uvědomme si důležitost správného poskytnutí první pomoci a opakujme si čas od času její hlavní zásady. Můžeme tak zachránit život nejen našim blízkým, ale třeba i my sami jednou budeme potřebovat někoho, kdo se vyzná ... 

Kurzy první pomoci

- pro zaměstnance a zaměstnavatele
- pro pedagogické pracovníky a pracovníky neziskových organizací
- pro autoškoly a uchazeče o řidičské oprávnění (zdravotnická příprava)
- pro širokou veřejnost

Zpět na první část první pomoci

kompletní nabídka a informace na:

www.skoleni-prvni-pomoc.cz
Rudolf Rieger, DiS.
Tel.č. 604 400 499
prvni.pomoc.jbc@seznam.cz

Zásady první pomoci zpracoval a pro portál www.cestujsdetmi.cz poskytnul Rudolf Rieger, DiS
Další zajímavé články na Cestuj s dětmi.czTipy na zábavu

Hravé peklo

Město: Písek

Zrcadlový labyrint

Město: Praha

Kláštery Český Krumlov

Město: Český Krumlov

Mercuria Laser Game

Město: Praha

Plavecký bazén Česká Třebová

Město: Česká Třebová

Mysteriae Pragensis

Město: Praha
last minute

Dancing House - Tančící dům hotel

Na letošní sezónu jsme připravili speciální pobytové balíčky, ideální pro rodiny s dětmi. Součástí ubytování je mimo jiné vstupné do pražské ZOO a nebo plavba lodí po Vltavě. Více info na našich stránkách nebo na e-mailu info@dancinghousehotel.com.

Naše tipy

Hrad a zámek Dolní Kounice

Hrad Dolní Kounice - zábavné akce pro celou rodinu. Celodenní program - atraktivní stanoviště, výtvarné dílničky, malování na obličej, ukázka kovářského řemesla, šermířská představení, karnevaly, výstavy obrazů a fotek, prohlídky paláce...

zobrazit

Penzion Ovečka

Ovečka je velmi netradiční designový penzion, který se nachází v těsné blízkosti Národní přírodní rezervace Čantoryje v obci Nýdek. Penzion je ideálním místem pro rodinnou dovolenou. K dispozici je 10 dvoulůžkových pokojů a 1 pokoj kategorie Lux.

zobrazit

Penzion Na Bidýlku

Rodinný penzion s keramickým atelierem a Hrníčkovou galerií. Kapacita 16 lůžek. Možnosti zábavy pro hosty: výroba hrníčků, půjčovna koloběžek, ping-pong, tenis, karambol, venkovní kuchyně, terasa, ohrada s oslíkem a kozlíkem. Klid venkovské krajiny.

zobrazit

Elldus Resort

Rodinná dovolená na německé straně Krušných hor v prostorných apartmánech! Čeká na Vás zdravý horský vzduch, aktivity v krásné přírodě, dětská herna, prostorné hřiště, Elldus Spa. V Oberwiesenthalu může celá rodina prožít nezapomenutelnou dovolenou !

zobrazit

Chaloupka Rudná

Prostorná chalupa na kopci v Rudné pod Pradědem ideální pro 8-10 osob. Těšte se na nádherné okolí, čistý vzduch, nezkaženou přírodu. Ať rádi odpočíváte aktivně, či si plánujete jen polenošit a vypnout, budete nadšeni. Dovolená s dětmi na 1*!

zobrazit

Čiperové

Jsme spolek pro všechny čiperné dětičky, holčičky i chlapečky, maminky i tatínky, babičky i dědečky! Naším hlavním cílem je nabídnout všem těmto kategoriím možnost trávit volný čas aktivně v rámci svých možností.

zobrazit

Redakční a publikační systém cmscore.cz

Počet zobrazených stránek za posledních 30dnů: 133201

Cestujsdetmi.cz | Copyright © 2010 - 2021

FB