Dovolená s dětmi nebo krátká chvíle?
Zeptejte se nás, mnoho tipů víme a kam s dětmi poradíme!

Nevíte kam na výlet s dětmi?
Máme tipy na výlety v Čechách i na Moravě!

Dovolená v Čechách nebo na Moravě?
Dáme Vám plno tipů na různé kategorie ubytování!

Úvodní strana - Rady a tipy - Děti a zdraví - První pomoc nejen u dětí - část I.

První pomoc nejen u dětí - část I.

První pomoc nejen u dětí - část I.

Řekneme Vám, jak správně a účelně poskytnout první pomoc a to nejen dětem! Osvěžíte si paměť a zároveň se možná dozvíte nové a moderní postupy v poskytování první pomoci. Uvědomme si důležitost správného poskytnutí první pomoci a opakujme si čas od času její hlavní zásady. Můžeme tak zachránit život nejen našim blízkým, ale třeba i my sami jednou budeme potřebovat někoho, kdo se vyzná.

Zásady první pomoci - část I.

Cestování s dětmi

- bezpečné cestování dětí jedině v odpovídající autosedačce   
- malé dítě by za jízdy nemělo jíst a pít – riziko vdechnutí potravy
- dostatek odpočinkových zastávek k občerstvení a protažení při dlouhé cestě
- v horkých letních dnech při cestování hrozí riziko úpalu – zajistit větrání a tekutiny
- některé děti při cestování trpí nucením na zvracení – nutno předem zajistit příslušný lék – např. Kinedryl
- u unaveného dítěte po dlouhém cestování stoupá riziko vzniku úrazu
- pozor na hotelové bazény – nenechávat u nich děti samotné
- informovat se včas o potřebě očkování před exotickou dovolenou
- chránit dítě před slunečními paprsky – čím je mladší, tím by mělo být slunci vystaveno méně – vhodné ochranné prostředky

Použité zkratky

- AED – automatický externí defibrilátor
- AIM – akutní infarkt myokardu, též srdeční infarkt
- CMP – cévní mozková příhoda, též mozková mrtvice
- CNS – centrální nervová soustava
- DK – dolní končetina/y
- DM – diabetes mellitus, též cukrovka
- HK – horní končetina/y
- KPCR – kardiopulmocerebrální resuscitace, též KPR – kardiopulmonální resuscitace
- PP – první pomoc
- TK – krevní tlak
- ZZS – zdravotnická záchranná služba

Přivolání záchranné služby

Přivolání zdravotnické záchranné služby (ZZS) - voláme telefonní číslo 155 nebo 112, operátorovi na dispečinku oznamujeme klidně a srozumitelně:
1. jméno volajícího   
2. místo události/nehody
3. akutní příhodu a čas vzniku
4. počet zraněných
5. možnost dalšího nebezpečí
6. vyčkat dotazů dispečera
7. dispečer může poradit, co dělat, než dorazí ZZS
! vždy pokládat telefon jako poslední !

Pokud je to možné, je dobré znát a operátorovi sdělit následující:
1. jméno a příjmení pacienta
2. jeho věk
3. léčí-li se s nějakými nemocemi
4. zda u pacienta došlo k bezvědomí

Obecná pravidla První pomoci

Postup při poskytování První pomoci

Posouzení situace
- zajištění bezpečnosti sobě a postiženému, předejít dalším komplikacím – pokud je to možné navléci si latexové rukavice
- přerušení vyvolávající příčiny a vyproštění postiženého pokud je to možné a nutné
- pozor na tzv. tunelové vidění při posuzování situace, tj. ošetřovat prvního zraněného a přehlédnout další závažněji postižené osoby
!Vyšetření postiženého – zejména zjistit stav vědomí, přítomnost dechu a známek oběhu

Postižený v bezvědomí - postupujeme rychle, systematicky a šetrně

1. stavíme krvácení
2. soustředíme se na životně důležité funkce (dýchání – sledujeme pohyby hrudníku, vědomí – reakce na oslovení, otok, bolestivý, podnět)
3. pokud je třeba zahajujeme KPCR
4. případných svědků se dotazujeme na nejnutnější informace
5. u postiženého zůstáváme do doby příjezdu a převzetí ZZS, podáme příslušné informace

Postižený při vědomí

1. nabídneme postiženému pomoc
2. uklidníme a povzbudíme jej
3. zjistíme zda-li má bolesti a kde
4. stavíme případné krvácení
5. zjistíme případné další potíže postiženého (nevolnost, závrať, zhoršení zraku, atd.)
6. posoudíme celkový vzhled postiženého (výraz obličeje, barva kůže, rtů)
7. postiženým zbytečně nemanipulujeme, zajistíme tepelný komfort, nepodáváme nic jíst ani pít
8. u postiženého zůstáváme do doby příjezdu a převzetí ZZS, podáme příslušné informace

Bezvědomí

- stav útlumu vědomí a bdělosti různé intenzity
- je výrazem vážného stavu
- je odrazem poškození mozku (funkčního či anatomického)

vyvoláno

- selháním dýchání – cizí těleso, otok DC např. alergií- dušení
- selháním oběhu – onemocněním srdce - nedostatečným prokrvením mozku
- selháním CNS - např. epilepsie, poranění hlavy, přehřátí nebo podchlazení
- metabolickými poruchami – např. uštknutím
- infekcí mozku, nádory mozku

základní péče
- přivolání ZZS
- zajištění průchodnosti dýchacích cest, případně KPCR

mdloba, synkopa
- krátkodobá porucha vědomí způsobená nedostatečným prokrvením mozku
- vyvolávající příčina – bolest, strach, žízeň, hlad, dlouhodobé stání, nízký TK

základní péče
- postiženého nikdy nezvedáme
- v poloze vleže zdvihneme jeho dolní končetiny
- zajistíme čerstvý vzduch, uvolníme těsnící oděv, nic nepodáváme ústy
- po několika minutách se postižený může posadit

Dušení 

- malé množství kyslíku ve vdechovaném plynu- překážka v dýchacích cestách (zapadlý kořen jazyka, zvratky, u dětí většinou vdechnuté cizí těleso – např. kulička)- poranění dýchacího systému (popáleniny, infekce- velmi závažný stav způsobený nedostatkem kyslíku ve tkáních, zejména v mozku, vedoucí bez léčby ke smrti - překážka v dýchacích cestách (zapadlý kořen jazyka, zvratky, u dětí většinou vdechnuté cizí těleso např. kulička) - poranění dýchacího systému (popáleniny, infekce) příčiny - malé množství kyslíku ve vdechovaném plynu

příznak:

- obtížné nebo nemožné dýchání
- namodralé zbarvení (cyanosa) – výjimka je otrava CO (kamna, karma) barva malinová
- zmatenost až bezvědomí

základní péče
- částečný uzávěr dýchacích cest – postižený je schopen mluvit, kašle, trvale jej kontrolujeme zda se jeho stav
nehorší, nutíme jej kašlat, čekáme na ZZS
- kojence uchopíme za kotníky, držíme ho hlavou dolů a údery mezi lopatky se pokusíme těleso vyklepat
- úplný uzávěr dýchacích cest – postižený není schopen mluvit a dýchat, může být v bezvědomí
 při vědomí – předklon dopředu, 5 rázných úderů mezi lopatky, nejsou-li účinné použijeme Heimlichův manévr = 5 rázných stlačení břicha (ne při obezitě, těhotenství a u dětí)
 v bezvědomí – položíme postiženého na zem, přivoláme ZZS, zahájíme KPCR, kontrolujeme zda-li se nám nepodařilo cizí těleso vypudit do úst postiženého

Krvácení 

je to stav, při kterém uniká krev z cév v důsledku porušení cévní stěny – následky krvácení jsou přímo úměrné rozsahu krvácení 

zevní krvácení
- příčinou jsou rány – riziko infekce pro pacienta i ošetřujícího - používáme vždy rukavice
- tepenné krvácení – krev jasně červená, rytmicky vystřikuje – nebezpečný stav – riziko rychlého vykrvácení   
- žilní krvácení – krev tmavší, vytéká nevystřikuje
- vlásečnicové krvácení – nejčastější, krev prosakuje, krvácení je schopno samo ustat pomocí mechanismů srážení
- smíšené krvácení – žilní a tepenné dohromady !u hlubokých ran pozor – krvácení může být skryto pod oděvem!

postup ošetření  

 - malé krvácení – vyčištění tekoucí pitnou vodou nebo peroxidem vodíku, sterilní krytí, obvaz stáhne ránu, ale nesmí zastavit přívod krve do končetiny , zdvižení končetiny

- velké krvácení – přímé stlačení rány, použijeme tlakové body, tlakový obvaz, končetinu zdvihneme, znehybníme a provedeme protišoková opatření, zaškrcovadlo max. 10 minut, potom povolit

vnitřní krvácení
- velmi vážný stav obtížně zjistitelný – příznaky nastupují plíživě a snadno se přehlédnou (bledost, malátnost, zrychlená srdeční akce – příznaky šoku)
- krvácení úrazové (prudké tupé rány do břicha) a neúrazové (nádorová onemocnění)
- riziko vnitřního krvácení při jakémkoli úrazu způsobeném velkou energií – nárazem - autonehody
- postup ošetření není v našich možnostech – provádíme protišoková opatření a neprodleně zajistíme přivolání ZZS

! DŮLEŽITÉ:

- tlakové body – místa , kde jsou tepny stlačitelné proti kosti – spánková, pažní, stehenní, podkolenní ...
- tlakový obvaz – kryje a zároveň vyvíjí tlak proti krvácející ráně
- zaškrcovadlo – na otevřené zlomeniny a amputace – guma šíře min. 4 cm, končetina chladná a bledá, napsat čas zaškrcení
- případné předměty z ran nikdy !neodstraňujeme! – pouze sterilně kryjeme a zajistíme odborné ošetření

krvácení z nosu = samovolné nebo při úraze nebo účinek léků
- krev s vodnatou tekutinou – mozkomíšní mok – příznak zlomeniny spodiny lební! 
- ošetření – posazení, předklon hlavy, sevření nosních křídel, ledování, nemluvit , nepolykat, nekašlat, uvolňujeme po deseti minutách
- důležitá je poloha v sedě s předklonem hlavy – zamezuje polykání krve (vyvolává zvracení)

krvácení z ucha = nejčastěji při úrazech hlavy (úrazech spodiny lebeční) nebo perforací ušního bubínku
- ošetření – uložení do polosedu, aby krev mohla vytékat, sterilně kryjeme, ale neucpáváme

krvácení z úst = rány v oblasti jazyka, rtů, tváře nebo i poraněné zubní lůžko
- ošetření – sterilní krytí, stlačení rány, nic nepolykat, ústa nevyplachovat

krvácení z dýchacích cest = poškození cév při nádorech nebo vlivem úrazu
- postižený vykašlává jasně zpěněnou krev
- ošetření – poloha v polosedě, na hrudník přikládáme studené obklady, přivolání ZZS

krvácení z trávicího ústrojí = nejčastěji z jícnoých varixů, žaludečního vředu či nádoru
- ošetření – klid v polosedu s pokrčenými koleny, možná poloha na bok, nepodáváme nic jíst a pít, studené obklady na oblast žaludku, okamžité přivolání ZZS

Zlomeniny

příznaky
- zlomení či prasknutí kosti   
- silná bolest v místě zlomeniny – riziko šoku
- postiženou částí nelze pohybovat – může být deformace
- otok

ošetření vnitřních zlomenin
- provádíme na místě, znehybnění končetiny
- dlahou musí být znehybněn i kloub pod a nad zlomeninou
- zajistíme tepelný komfort
- u zlomeniny HK provedeme závěs a připevnění k trupu pomocí šátků
- u zlomeniny DK svážeme pomocí šátků obě končetiny k sobě tak, že zdravou končetinu přisuneme k zraněné
- za předpokladu rychlého příjezdu ZZS neznehybňujeme zlomeninu, nemanipulujeme s ní, necháme postiženého zaujmout 
vlastní úlevovou polohu – ošetření lékařem až po aplikaci tišících léků = šetrnější pro pacienta

ošetření otevřených zlomenin
- zvedneme končetinu
- okolí rány vydezinfikujeme
- na ránu přiložíme sterilní krytí
- při tepenném krvácení přiložíme zaškrcovadlo
- končetinu znehybníme
- protišoková opatření
- transport ZZS

Tepelný úpal, úžeh

ÚPAL = příčinou bývá přehřátí organismu při vysoké okolní teplotě a vlhkosti (např. letní cesta autem)

příznaky
- pocit horka
- bolest hlavy
- závratě, pocení, zvracení
- mžitky před očima

ÚŽEH = způsoben přímým slunečním zářením na hlavu a šíji

příznaky
- bolest hlavy
- malátnost, zvracení
- teplota, křeče
 

ošetření pro úžeh a úpal podobné
- uložení do chladného prostředí
- podání chladných nápojů, vysvlečení z oblečení
- led do podpaždí, třísel, na krk
- při poruchách vědomí volat ZZS

Popáleniny

- oheň, horká tekutina, horká pára, chemické látky, elektrický proud
- vznikají lokálním působením vysokých teplot na kůži
- ohrožují postiženého infekcí nebo šokem
- velký rozdíl závažnosti popálení např. čajem u dospělého a u dítěte!

stupně popálení 
1. zarudnutí kůže a palčivá bolest
2. zarudnutí kůže, bolest, tvorba puchýřů
3. kůže je bílá vosková – žádná či malá bolestivost
4. zuhelnatění

postup při ošetření
- zamezíme dalšímu působení tepla
- chladíme popálené plochy studenou vodou min. 10 minut i opakovaně
- sterilní krytí zvlhčeným krycím materiálem – nikdy ne suchou tkaninou !
- přiškvařený oděv nestrháváme
- na popálenou plochu nic nesypeme, ničím nenatíráme
- puchýře nepropichujeme
- transport do nemocnice
Plochy těla – hlava, HK vždy 9% | DK, tělo zepředu, tělo zezadu vždy 18% | genitálie 1%
Nutnost vyhledání lékaře vždy, když je postiženo min. 20% u dospělého a 10% u dětí běžnými popáleninami

Omrzliny

- vznikají na okrajových částech těla (prsty, uši, nos)
- příčinou je dlouhodobé zúžení cév, které byly vystaveny velkému chladu

příznaky
- postižená oblast je bledá až voskově bílá
- tvorba puchýřů a modrofialových skvrn
- pálení a bolest
- později citlivost a bolest ustupuje
- kůže je ztvrdlá a tuhá

postup při ošetření
- zajistit co nejdříve teplé prostředí
- postiženou část pomalu zahřívat (např. v podpaží)
- můžeme ponořit do vlahé až mírně teplé vody
- v žádném případě horká lázeň !
- zajistíme odbornou pomoc
- postižené místo netřeme, neohříváme nad ohněm
a neotvíráme puchýře !!!

Podchlazení

- vzniká především vlivem zevních faktorů (pobytem v mrazivém, vlhkém prostředí, dlouhodobým pobytem v chladné vodě, ...)

- za podchlazeného se pacient považuje, když jeho tělesná teplota klesne pod 35 stupňů C

příznaky
- pocit chladu, kůže je studená, bledá až fialová
- třes
- ospalost
- bolest kloubů
- pokles tepové a dechové frekvence
- apatické chování

 postup při ošetření

- co nejrychleji zabránit dalším ztrátám tepla
- převlékneme nebo oblékneme postiženého
- izolujeme podložku, na které postižený leží, přikryjeme postiženého
- zavoláme ZZS
- v případě potřeby zahříváme svým tělem
- je-li postižený při vědomí podáváme teplé nápoje
- je-li postižený v bezvědomí – zotavovací poloha
- při zástavě dechu zahajujeme KPCR

Úraz elektrickým proudem

- vždy velmi závažný stav
- způsobuje celou řadu poranění (zástava dechu a oběhu, poruchy srdečního rytmu, popáleniny, ...)

postup ošetření
- zavoláme ZZS
- vždy je nutné odstranit zdroj el. proudu (u vysokého napětí vždy musíme zajistit jeho vypnutí, jinak se k postiženému nesmíme přiblížit, u nízkého napětí se pokusíme odsunout kabel či drát suchým nevodivým předmětem)
- při zástavě dechu a oběhu zahájíme KPCR
- je-li postižený při vědomí postupujeme stejně jako u popálenin
- ale vždy předáme ZZS – nevíme k jakému zranění vnitřních orgánů mohlo dojít

Otravy

- vznikají nejčastěji po vstupu cizích látek do organismu (požitím, vstřebáním kůží, vdechnutím)!hlavním úkolem PP je udržení dýchání a krevního oběhu!

příznaky
- ospalost až bezvědomí nebo euforie až agrese
- zvracení
- koliky

při ošetření
- zajistíme základní životní funkce
- dle druhu intoxikace provedeme oplach kůže, výplach očí, provokujeme zvracení (neplatí u látek pěnivých a leptavých)
- podáváme živočišné uhlí
- voláme ZZS
- postiženého nenecháváme bez dozoru
- toxikologické informační středisko – tel. č. 224 919 293, 224 915 402

Otrava jídlem :
Při podezření na otravu jídlem se vždy pokusíme zajistit zbytky potravy. U postiženého, je-li při vědomí, vyvoláme
zvracení. Nejjednodušší způsob je prst do krku. Zásadně použijeme prst postiženého, nikoli vlastní. Je vhodné zajistit i
zvratky k následnému rozboru. Můžeme podat tablety živočišného uhlí. Pokud se stav postiženého nelepší nebo uplynula-li od požití delší doba, transportujeme k lékaři.

Otrava leptavými látkami, kyselinami, louhy :
K tomuto typu otravy nejčastěji dochází při náhodném pozření. Zvracení nevyvoláváme, protože opětovný průchod jícnem
by mohl způsobit ještě větší poleptání. Kyseliny a louhy se snažíme co nejvíce zředit. U obou typů je vhodné vypít velké
množství vody, zvláště, nevíme-li přesně o jakou látku se jedná. Dále platí to, co u předchozího případu. Postiženého i se 
zbytky tekutiny transportujeme k lékaři.

Otrava saponáty :
Při pozření saponátu nevyvoláváme zvracení, abychom nezpůsobili vznik pěny (postižený by ji mohl vdechnout), ani
neředíme vodou. Saponáty nejlépe zredukujeme mastnotou, proto dáme postiženému vypít co nejvíce oleje.
 

Otrava alkoholem :
V první fázi má alkohol povzbuzující účinky. Později ale tlumí centrální nervový sytém, způsobuje změny nálady, zhoršuje
orientaci, oslabuje soustředění, zhoršuje koordinaci pohybů. Může způsobit i bezvědomí.
Důležité je udržet průchodnost dýchacích cest. Osobu v bezvědomí uložíme do stabilizované polohy, aby případné zvratky
mohly volně vytékat. Dbáme na zajištění dostatečného tepla.
V případě nepřítomnosti známek životních funkcí zahájíme oživování podle zásad KPR.
U osoby při vědomí se můžeme pokusit vyvolat zvracení a vyloučit tak alkohol z těla. Zvracení nejlépe vyvoláme
podrážděním horního patra prstem. Použijeme prst postiženého, nikoli svůj vlastní.
Nelepší-li se stav postiženého, přivoláme lékařskou pomoc.

Pokousání a uštknutí

pokousání zvířaty

- riziko možných infekcí (tetanus, vzteklina, ...)    
- je nutné rány důkladně vyšetřit

postup při ošetření

- ránu pečlivě vymyjeme vodou a mýdlem
- okolí rány desinfikujeme
- ránu sterilně kryjeme
- zajistíme odborné ošetření
- je-li znám majitel zvířete má zákonnou povinnost do 24 hodin předložit vyjádření
veterinárního lékaře o zdravotním stavu zvířete a jeho očkování

uštknutí hadem

příznaky
- malé bolestivé ranky s otokem
- při neošetření – poruchy vidění, nevolnost, zvracení, zvýšené slinění, šok, zástava dechu postup při ošetření
- uklidnění postiženého – minimalizovat jeho pohyb (nesmí chodit)
- necháme ranky volně krvácet a podporujeme krvácení tlakem v okolí rány
- sterilně kryjeme
- voláme ZZS
- nikdy jed nevysáváme ústy !!!
- toxinologické centrum v Praze – tel č. 224 963 355
- Séra mohou působit jako silný alergen a způsobit větší poškození než samotný jed, proto se jejich nasazení vždy individuálně zvažuje

Bodnutí hmyzem

- nebezpečné hlavně u alergiků a malých dětí zejména při bodnutí do krku, ústa a jazyka – hrozí otok dýchacích cest a udušení

příznaky
- otok a zčervenání
- bolest

postup při ošetření
- odstraníme případné žihadlo
- desinfikujeme a chladíme místo vpichu
- zprostředkujeme podání protialergického léčiva
- při dušení a bezvědomí zprůchodníme dýchací cesty záklonem hlavy
- u citlivých osob včas voláme ZZS - nečekáme na plný rozvoj alergické reakce

Kurzy první pomoci

- pro zaměstnance a zaměstnavatele
- pro pedagogické pracovníky a pracovníky neziskových organizací
- pro autoškoly a uchazeče o řidičské oprávnění (zdravotnická příprava)
- pro širokou veřejnost

Pokračovat na další zásady první pomoci - část II.

 

kompletní nabídka a informace na:

www.skoleni-prvni-pomoc.cz
Rudolf Rieger, DiS.
Tel.č. 604 400 499
prvni.pomoc.jbc@seznam.cz

Zásady první pomoci zpracoval a pro portál www.cestujsdetmi.cz poskytnul Rudolf Rieger, DiS
Další zajímavé články na Cestuj s dětmi.czTipy na zábavu

Hravé peklo

Město: Písek

Zrcadlový labyrint

Město: Praha

Kláštery Český Krumlov

Město: Český Krumlov

Mercuria Laser Game

Město: Praha

ZOO Ostrava

Město: Ostrava

Restaurace Na Ostrově

Město: Písek
Naše tipy

Hudební divadlo v Karlíně - muzikály pro děti

Výpravné pohádkové muzikály nyní v HDK uvádí Pixa-pro již 5 let. Na repertoáru jsou Kapka medu pro Verunku, Sněhová královna, Alenka v kraji zázraků a od jara 2018 i volné pokračování Kapky medu pro Verunku. Podívaná, která pobaví nejen děti.

zobrazit

Zoo Praha

Zoo Praha nabízí víc než deset kilometrů dlouhou procházku exotikou. Dobrodružné stezky africkou pouští a savanou nebo indonéským pralesem střídají odpočinková místa vybavená tak, aby nebyl problém v zoo strávit celý den.

zobrazit

ProFamily Hotel TOP Benecko

Pro rodiny s dětmi je celoročně otevřen ProFamily Hotel TOP Benecko, který je svou polohou, okolní přírodou i blízkostí vleků ideální dovolenou s dětmi jak v zimě na lyžování tak v létě za turistikou a zábavou. Relax pro rodiče - zábava pro děti.

zobrazit

Hotel Start

Hotel Start je rodinný nekuřácký hotel v centru známého střediska Špindlerův Mlýn, který nabízí příjemné a pohodlné ubytování pro rodiny s dětmi každého věku. K dispozici je dětské hřiště a koutek přímo v hotelu včetně fotbálku a kulečníku.

zobrazit

Penzion Permoník

Dopřejte svým dětem nezapomentelné zážitky v pohádkovém údolí Malé Úpy. Jsme ryze rodinný moderní penzion v klidném prostředí Malé Úpy. Přijeďte si k nám odpočinout, nechte své děti užít si pohádkové prostředí a sami si vyčistěte hlavu v přírodě.

zobrazit

Pension a restaurace Zelený Mlýn

Strávíte u nás klidnou a příjemnou dovolenou s dětmi ve všech ročních obdobích. Polohou jsme ideální výchozí bod pro pěší i cyklo turistiku, ale i pro výlety do okolí. Pro vyznavače zimních sportů je 50 m od pensionu lyžařský areál Prkenný Důl.

zobrazit

Redakční a publikační systém cmscore.cz

Počet zobrazených stránek za posledních 30dnů: 133201

Cestujsdetmi.cz | Copyright © 2010 - 2021

FB